มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
คณะพยาบาลศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล สังกัด สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา (เงินเดือน 15,000 บาท)


โพสต์โดย : นางสาวมะลิวัลย์ จันทวีย์     วันที่ 22 กันยายน 2563 , 15:24:06     (อ่าน 1,139 ครั้ง)  คณะพยาบาลศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล สังกัด สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา 
 
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และจำนวนอัตราที่เปิดรับสมัคร
- ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี (ทุกสาขาวิชา)
- มีความสามารถปฏิบัติงานด้านเอกสาร เช่น ร่างหนังสือ พิมพ์หนังสือ การจัดส่งเอกสาร และ การประสาน และติดตามงาน
-มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม MicrosoftOffice : Word, Excel,    Power Point Internet , google form เป็นอย่างดี
-หากมีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ 
 
อัตราเงินเดือน
15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
 
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานผ่านช่องทางดังนี้
-ส่งใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ – วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30- 16.30 น. (พักเที่ยงเวลา 12.00-13.00 น.) ณ งานบุคคล ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร์ 
- ผ่านทางไปรษณีย์ โดยวงเล็บมุมขวาบนซองว่า “ชื่อ- สกุล ของท่านตามด้วยขอส่งใบสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร” ส่งมาที่ นางมะลิวัลย์ เผิ่งจันดา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานบุคคล สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ – วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 16.30 น.
 
ประกาศโดย
นางมะลิวัลย์ เผิ่งจันดา
งานบุคคล คณะพยาบาลศาสตร์
22 กันยายน 2563
โทร 045-353-226
e-mail : maliwan.j@ubu.ac.th


ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2 , ไฟล์ 3