มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
ม.อุบลฯ จัดค่ายเส้นทางสู่ครูพรีเมียม ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 , 23:20:35     (อ่าน 992 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการค่ายเส้นทางสู่ครูพรีเมียม ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 เปิดโอกาสให้นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ สู่แรงบันดาลใจในการเป็นครูพรีเมียม โดยรับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชริดา ปุกหุต คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์  กิจพูนผล ประธานร่างหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต กล่าวรายงาน มีนักเรียนจากทั่วประเทศสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 300 คน ณ โรงละครคณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์  กิจพูนผล ประธานร่างหลักสูตร กล่าวว่า หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดทำ โครงการค่ายเส้นทางสู่ครูพรีเมียม ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6  ในการเป็นครูพรีเมียม และประชาสัมพันธ์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ในสายวิชาชีพครู ที่เปิดรับนักศึกษาปีการศึกษา 2563 อันประกอบไปด้วย 10 วิชาเอก ที่จัดการเรียนรู้จากคณะศิลปศาสตร์ 5 วิชาเอก ได้แก่ วิชาเอกภาษาไทย อังกฤษ  สังคมศึกษา พลศึกษา  และดนตรีศึกษา  ส่วนการเรียนรู้จากคณะวิทยาศาสตร์จำนวน 5 วิชาเอกได้แก่ วิชาเอกฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

         สำหรับการดำเนินโครงการค่ายเส้นทางสู่ครูพรีเมียม ครั้งที่ 1 แบ่งเป็นกิจกรรมออกเป็นการแนะนำมหาวิทยาลัย แนะนำหลักสูตร การรับเข้าศึกษา  กิจกรรมเข้าฐานเสริมความรู้ในสายวิชาชีพครู จำนวน 5 ฐาน  กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิด  นอกจากนี้ กิจกรรมบอกเล่าประสบการณ์ โดยศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ ที่ปัจจุบันรับราชการครู นอกจากนี้ยังมีการทดสอบวัดแววความเป็นครู และสัมภาษณ์วัดความสามารถในแต่ละวิชาเอกอีกด้วย

        นับเป็นอีกหนึ่งหลักสูตร ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดำเนินการด้านการกระจายโอกาสทางการศึกษา ผลิตบัณฑิตบุคลากรทางการศึกษาด้านสายวิชาชีพครู เพื่อเป็นครูพันธุ์ใหม่ในยุคดิจิทัล ที่พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเจริญก้าวหน้าต่อไป

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ /ข่าว