มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
  สรรหาอธิการบดี    นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
โค้งสุดท้าย!!ประชุมเตรียมการงานเกษตรอีสานใต้ ที่ ม.อุบลฯสุดยอดนิทรรศการเกษตรมีชีวิต


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 31 มกราคม 2563 , 13:48:50     (อ่าน 641 ครั้ง)                มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2563ระหว่างวันที่ 7-16 กุมภาพันธ์ 2563 รับเกียรติจาก นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี  ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์

             ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า งานเกษตรอีสานใต้ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2563 หัวข้อ “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ยึดเหนี่ยวศาสตร์พระราชา ฟื้นฟูพัฒนาเกษตรไทย” ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดกระกรวงเกษตรและสหกรณ์  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน นำเสนอและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ แสดงนิทรรศการเกษตรมีชีวิตแห่งอีสานใต้ นิทรรศการสัตว์เลี้ยงสวยงาม สัตว์เศรษฐกิจ ทุ่งทานตะวัน สวนดอกไม้หลากสี สวนศิลป์กินได้ อุโมงค์พืชผัก ระบบเพาะปลูกพืชไฮโดรโปนิค นวัตกรรม ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการนิทรรศการคณะและภาควิชา ผลผลิตจากการเรียนการสอน การให้คำปรึกษาจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

           นอกจากนี้ ยังมีการแสดงสินค้า การออกร้านจำหน่ายสินค้า ของบริษัทเอกชนชั้นนำทางการเกษตร เครื่องจักรกลการเกษตร อุปกรณ์ต่อพ่วง วัสดุและผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีทางการเกษตร ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผลและยืนต้น พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์เลี้ยง สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน การประชุมวิชาการ การเสวนาวิชาการด้านการเกษตร การประกวดแข่งขันทักษะทางการเกษตร และการแสดงศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น

           นับเป็นงานใหญ่แห่งปี ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ที่ส่งเสริมรายได้ สร้างอาชีพ แก่เกษตรกรและผู้สนใจ ตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีแก่สังคมปัจจุบันอย่างยั่งยืน ขอเชิญ เกษตรกรและผู้สนใจเข้าชมงานโดยพร้อมเพรียงกัน ระหว่างวันที่ 7-16 กุมภาพันธ์ 2563 ชมฟรี ตลอด 10 วัน 10 คืน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายประสานงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา พยุหะ  โทร.081-8793400

 

                                                          เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว