มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร จัดนิทรรศการญี่ปุ่น ครั้งที่ 15 The 15th Japanese cultural Day


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 20 มกราคม 2563 , 13:07:07     (อ่าน 1,656 ครั้ง)  คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร

จัดนิทรรศการญี่ปุ่น ครั้งที่ 15 The 15th Japanese cultural Day

           วันที่ 17มกราคม 2563คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร จัดกิจกรรม นิทรรศการญี่ปุ่น ครั้งที่ 15 (The 15th Japanese cultural Day) ในธีม "เปิดประตูสู่เอโดะ" ณ โรงละคร คณะศิลปศาสตร์  โดยมี ผศ.ดร.สุรศักดิ์ คำคง คณบดีคณะศิลปะศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิตและนักศึกษาที่กำลังศึกษาและสนใจภาษาญี่ปุ่นได้มีโอกาสแสดงความสามารถ ตลอดจนได้พบปะพร้อมร่วมทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นร่วมกัน นอกจากนี้แล้ว กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการเลือกศึกษาต่อในด้านภาษาญี่ปุ่นอีกด้วย

         ภายในกิจกรรม “นิทรรศการญี่ปุ่น” ในครั้งนี้ จัดให้มีซุ้มเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น อาทิ การเขียนพู่กัน การพับกระดาษ การใส่ชุดยูกะตะ อาหารญี่ปุ่น นอกจากนั้นยังมีการประกวด J-UBU Cosplay J-UBU Dance Contest J-UBU Display และ J-UBU Singing Contest อีกด้วย