มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
นร.วมว.ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี-รร.ลือคำหาญวารินชำราบ คว้า2เหรียญรางวัล แข่งขันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม ระดับนานาชาติ


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 19 มกราคม 2563 , 10:40:10     (อ่าน 1,170 ครั้ง)              นักเรียนโครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี-โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สร้างชื่อเสียงคว้า 2เหรียญรางวัล รางวัลเหรียญทอง รางวัล Special Awards และ รางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม ระดับนานาชาติ ในงานประชุม International Science Technology and Engineering Competition (ISTEC 2020) GRAHAPOS INDONISIA. BUNDUNG, INDONISIA ระหว่างวันที่ 13-16 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

             รางวัลเหรียญทอง รางวัล Special Awards ผลงาน SMART BOX FOR PREVENTING A MOTORCYCLE ACCIDENTโดย นายปัณณทัต บุพตา, นายอภิวิชญ์ คูสิริ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   โดยมี ผศ.ดร.ณัฏฐ์ ดิษเจริญ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และครูศตภิษัช ไกรษี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ อาจารย์ที่ปรึกษา โครงงาน     

             รางวัลเหรียญเงิน ผลงาน PING-PONG SMART ROBOT  โดย นายพงศ์ประวีณ์ รัตนศรี, นายปรเมศวร์ กลางมงคลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5โดยมี ผศ.ดร.ณัฏฐ์ ดิษเจริญ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ ครูศตภิษัช ไกรษี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ อาจารย์ที่ปรึกษา โครงงาน     

          ในส่วนของบทคัดย่อของทั้ง 2  ผลงาน มีดังนี้

บทคัดย่อ SMART BOX FOR PREVENTING A MOTORCYCLE ACCIDENT

          Abstract

            The objectives of this project were 1) to build a smart box attached to motorcycle for preventing an accident, and 2) to develop an android application for controlling the smart box. Based on the IOT technology, NodeMCU and sensors were used in our development. The android app was developed using Thunkable with Fibase and Google Map API.  The smart box functions include helmet wearing detection, owner authentication, heart rate monitoring, and alcohol measurement for prevention of motorcycle start. In addition, the smart box has functions for measuring distance and warning of the closed coming vehicle in the back, falls warning, monitoring atmospheric particle and warning for air quality, and CO gas content analysis for engine malfunction detection.The android app was able to display data detecting from sensors in real time, to show the location of motorcycle, and to warn of high speed driving and accident risk. Users’ satisfaction toward the developed system was evaluated in our preliminary experiment by using a questionnaire collected from 10 users. The findings indicated that the average of users’ satisfaction was in the highest level.   

Keywords: Smart Box, NodeMCU, Motorcycle, Accident Prevention, Internet of Things

บทคัดย่อ หุ่นยนต์เก็บลูกปิงปองอัจฉริยะ  (PING-PONG SMART ROBOT)

          Abstract

           The objectives of this project were 1) to build a smart robot for automatic ping-pong balls collecting system, 2) to evaluate the effectiveness of the smart robot for ping-pong balls collection, and 3) to develop an android application to control the ping-pong smart robot. It was used to facilitate users during playing the table tennis. Based on the IOT technology, NodeMCU microcontroller board that can communicate and record data via wifi network was used in our development. In addition, Pixy CMUcam 5 camera which was set to automatically search for ping-pong balls by writing a set of the operation instructions to calculate the appropriate distance was also used in this system. The accelerometer sensor and android application on smart phone can detect the movement of the phone and send data in the form of xyz axis, allowing us to write a set of instructions that can control the robot movement by tilting or shaking the phone. With this movement system, the robot can efficiently collect the ping- pong balls in all directions by driving with the Omni wheel. The results have shown that the smart robot can automatically find and collect ping-pong balls, then count the number of collected ping-pong balls and display via the application. Users’ satisfaction toward the developed system was evaluated by 15 ping-pong athletes at Lukhamhan Warinchamrab school in the 3x3square meters field. The findings indicated that the average of users’ satisfaction was in the highest level.  

Keywords: Smart Robot, Ping-Pong, Table Tennis, Internet of Things

           มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียน และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ วมว.ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี-โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ที่ประสบความสำเร็จในการคว้ารางวัล และสร้างชื่อเสียงในครั้งนี้

                                                                  เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ  / ข่าว

                                                                  ปราการ  ภิรมย์กิจ นักวิชาการศึกษา /ข้อมูล