มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
นศ.ม.อุบลฯจิตอาสาทำบุญ ตุนความดี วิถีธรรมงานปฏิบัติธรรมอาจาริยบูชาพระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 14 มกราคม 2563 , 10:19:20     (อ่าน 782 ครั้ง)              มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กิจกรรม โครงการจิตอาสาทำบุญ ตุนความดี วิถีธรรม นำนักศึกษา บุคลากร จิตอาสาลงพื้นที่ช่วยอำนวยความสะดวก งานปฏิบัติธรรมอาจาริยบูชาพระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท) ระหว่างวันที่ 12-17มกราคม 2563เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีและเป็นการปฏิบัติธรรมบูชาคุณ ถวายเป็นอาจาริยบูชาแด่องค์หลวงปู่ โดยมีพระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกา มารวมกันทำวัตรสวดมนต์เช้า ทำวัตรเย็น เดินจงกรม นั่งสมาธิ ฟังพระธรรมเทศนาและกิจกรรมโรงทาน ซึ่งมีผู้มีจิตศรัทธาจากชาวไทยและต่างประเทศเดินทางเข้าร่วมทำบุญครั้งนี้  ณ วัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

            ดร.จรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวว่า ในส่วนของ โครงการจิตอาสาทำบุญ ตุนความดี วิถีธรรม เป็นโครงการต่อเนื่องที่ทำมาเป็นประจำทุกปี ได้มอบหมายงานกิจกรรมนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ประสานงานดำเนิน รับสมัครนักศึกษาจิตอาสา บุคลากร ร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลืออำนวยความสะดวก ในด้านต่างๆ ซึ่งแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 

           กลุ่มที่ 1 การบริหารจัดการขยะ เก็บขยะ คัดแยกขยะในพื้นที่บริเวณวัด

           กลุ่มที่ 2 การดูแลทำความสะอาดห้องน้ำ นำอุปกรณ์ล้างทำความสะอาดห้องน้ำให้พร้อมใช้ตลอดเวลา 

           กลุ่มที่ 3 งานโรงครัวกลาง ช่วยงานแม่ครัวเตรียมอาหาร ล้างจาน สำหรับถวายพระ และโรงทาน 

           กลุ่มที่ 4 งานรับลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรม และโรงทาน    

           กลุ่มที่ 5 ช่วยงานโรงพยาบาลวารินชำราบ

            ในส่วนของการปฏิบัติงานกำหนดให้นักศึกษาทั้ง 10 คณะ 1 วิทยาลัย ลงพื้นที่จิตอาสาตลอด 6 วัน แบ่งเป็น 3 ช่วง ช่วงเช้า ช่วงบ่าย และช่วงเย็น ดังนี้ วันที่ 12 มกราคม 2563 ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ วันที่ 13 มกราคม 2563 ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ วันที่ 14 มกราคม 2563 ได้แก่ คณะบริหารศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วันที่ 15 มกราคม 2563 ได้แก่ คณะบริหารศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  วันที่ 16 มกราคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และวันที่ 17 มกราคม 2563 ได้แก่ สโมสรกลาง สภานักศึกษา และนักศึกษาจิตอาสา ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาลงชื่อผ่านระบบเข้าร่วมจิตอาสาครั้งนี้จำนวนมาก

           นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ปลูกฝังให้นักศึกษา ในการทำความดี จิตอาสาช่วยเหลือสังคม ตระหนักในหน้าที่ร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการนำหลักคำสอนของหลวงปู่ชามาใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ว่า “สร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานความพอเพียง”

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว