มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            




ม.อุบลฯ จัดโครงการความสัมพันธ์กับหน่วยงานและชุมชน กิจกรรมการสื่อสารองค์กร จากนโยบายผู้บริหารลงสู่ปฏิบัติ มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 10 มกราคม 2563 , 00:20:15     (อ่าน 763 ครั้ง)  



ม.อุบลฯ ทำบุญปีใหม่ และจัดโครงการความสัมพันธ์กับหน่วยงานและชุมชน กิจกรรมการสื่อสารองค์กร จากนโยบายผู้บริหารลงสู่ปฏิบัติ มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม

---------------------------

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมพิธีทำบุญปีใหม่ ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 9 รูป และร่วมโครงการความสัมพันธ์กับหน่วยงานและชุมชน กิจกรรมการสื่อสารองค์กร จากนโยบายผู้บริหารลงสู่ปฏิบัติ มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์  จรรยาเลิศอดุลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมทางศาสนาและเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร และเพื่อให้บุคลากรได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกิจกรรมอันเป็นการสร้างเสริมความรัก ความผูกพัน ความภาคภูมิใจในสถาบัน และก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะและองค์กร หลังจากเสร็จสิ้นพิธีทำบุญปีใหม่แล้ว บุคลากรร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ซึ่งในปีนี้ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรและองค์กร โดยจัดให้มีขบวนพาเหรด แยกตามสังกัดและร่วมกันแข่งขันกีฬา สลับกับการจับสลากของขวัญเพื่อมอบรางวัลให้แก่บุคลากรเข้าที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้เป็นประจำทุกปี สร้างความสุข สนุกสนานให้แก่บุคลากรจำนวนมาก ณ ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

----------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ข่าว/ภาพ