มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัมพันธ์ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2561


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 , 13:43:58     (อ่าน 770 ครั้ง)  คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัมพันธ์ ครั้งที่ 13

ประจำปีการศึกษา 2561

-----------------------------------

          คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัด “การแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัมพันธ์ ครั้งที่ 13” ประจำปีการศึกษา 2561 ภายใต้แนวคิด Magic house”ความร่วมมือกันของสหวิชาชีพ เปรียบเสมือนการใช้เวทมนต์ในการรักษา เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา เริ่มจากการเคลื่อนขบวนพาเหรดเข้าสู่พิธีเปิด ณ ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เริ่มจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และคณะพยาบาลศาสตร์ตามลำดับ โดยมี ดร.ศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิด และ ดร.จุฑามาศ  หงษ์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ พร้อมคณะผู้บริหาร และอาจารย์จาก 1 วิทยาลัย และ 3 คณะ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดและ นางสาวกรชนก  เด่นพงศ์พันธุ์ ประธานโครงการจัดการแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัมพันธ์ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2561 กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านร่างกายและจิตใจของนักศึกษาในสายการเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ และเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษา กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนักศึกษาในคณะ และระหว่างคณะในสายการเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในปีนี้ นายอภิศักดิ์  ใจธรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับเกียรติเป็นนักกีฬาวิ่งคบเพลิง และ นายวรปรัชญ์  เล็กกระจ่าง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับเกียรติเป็นนักกีฬาอาวุโสนำกล่าวคำปฏิญาณตน และเริ่มกิจกรรมการแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัมพันธ์ ครั้งที่ 13” ประจำปีการศึกษา 2561 อย่างเป็นทางการตลอดวัน

          ดร.ศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับการแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัมพันธ์ ครั้งที่ 13” ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งนี้ จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และจะหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ และในปีนี้ทางคณะเภสัชศาสตร์ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก 1 วิทยาลัย 3 คณะ ประกอบด้วย นักศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 700 คน เข้าร่วมโครงการ โดยในปีนี้ทางคณะเจ้าภาพได้กำหนดกิจกรรมการแข่งขัน ประกอบด้วย การแข่งขันกีฬา 4 ประเภท ได้แก่ กีฬาฟุตซอลชาย/หญิง วอลเลย์บอลชาย/หญิง บาสเกตบอลชาย/หญิง และแบดมินตันคู่ผสม และการแข่งขันสันทนาการ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง และการประกวดคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเบื้องต้น ซึ่งจัดการแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาสายสุขภาพที่มีโอกาสทำกิจกรรมดีๆ ร่วมกัน สร้างความรักสามัคคีและสนุกสนานให้แก่ศึกษาเป็นประจำทุกปี

----------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว