มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
  สรรหาอธิการบดี    นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมกับ บ. ไอบิทซ์ จำกัด จัดกิจกรรม ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศ จากพี่สู่น้อง


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 , 17:37:09     (อ่าน 997 ครั้ง)  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมกับ บ. ไอบิทซ์ จำกัด

จัดกิจกรรม “ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศ” จากพี่สู่น้อง

--------------------------------

          สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ บริษัท ไอบิทซ์ จำกัด จัดกิจกรรม “ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศ” One Day Sharing UNI Project ให้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา โดยมี นายอนุพงษ์  รัฐิรมย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิด รองศาสตราจารย์ชาญชัย  ศุภอรรถกร ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและทีมวิทยากร ประกอบด้วย นายมรุพงค์  โฉมเฉลา นายพงศกร  อุดมบัว และ นายวรเทพ  สมบูรณ์รุ่งโรจน์ ตัวจาก บริษัท ไอบิทซ์ จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากร เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ให้แก่รุ่นน้อง ทางด้านการบริหารจัดการข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศ และส่งเสริมการใช้งาน Open Source Software เพื่อพัฒนาระบบงานทางคอมพิวเตอร์ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงาน เพื่อเป็นแนวทางให้แก่นักศึกษาเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่การทำงานด้านนี้ต่อไปในอนาคต

          รองศาสตราจารย์ชาญชัย  ศุภอรรถกรประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรม “ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศ” ครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ซึ่งทางสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ได้รับความอนุเคราะห์จากทาง บริษัท ไอบิทซ์ จำกัดเป็นอย่างมาก เนื่องจากบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านบริการให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และภูมิสารสนเทศ (3S) การสำรวจพื้นที่ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ภายใต้สภาวะแวดล้อมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการพัฒนาเว็บไซต์ในประเทศไทย ซึ่งในปี 2549 ทางบริษัทยังได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการให้เป็นตัวแทนจำหน่ายแบบจำลองภูมิประเทศแบบสามมิติ ของบริษัท Solid Terrain Modeling lnc. ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยแบบจำลองมีลักษณะที่เป็นการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับภูมิประเทศแบบเสมือนจริง สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ในช่วงเช้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะได้รับความรู้จากวิทยากรตัวแทนของบริษัท ไอบิทซ์ จำกัดในการฝึกปฏิบัติถึงกระบวนการสร้าง Application ให้มีประสิทธิภาพ และการปฏิบัติ Intro to Git, Git installation, Basic linux command – Gitและ Git GUIและในช่วงบ่ายเป็นการปฏิบัติ Intro to Docker,Docker Installation, Basic linux command – Dockerและ Docker Registryจากนั้นเป็นการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นรวมถึงแนวคิดการประยุกต์ใช้งาน ณ ชั้น 3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

-----------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว