มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
  สรรหาอธิการบดี    นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
นักศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร ม.อุบลฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดเรียงความของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นจากทั่วโลก ครั้งที่ 2


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 , 16:21:39     (อ่าน 1,726 ครั้ง)  นักศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร ม.อุบลฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

การประกวดเรียงความของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นจากทั่วโลก ครั้งที่ 2

          นักศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการส่งประกวดเรียงความของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นจากทั่วโลก ครั้งที่ 2 (第二回・世界の日本語学習者『日本語作文コンクール』) ซึ่งมีการจัดแข่งขันอย่างต่อเนื่องมาแล้วเป็นปีที่ 18 (แต่เดิมใช้ชื่อการประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่น ซึ่งครั้งที่ 1 – 16 จัดเฉพาะภายในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น) ที่จัดโดยสถาบันวิจัยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นานาชาติของประเทศญี่ปุ่น (国際交流研究所)  ภายใต้หัวข้อ “เรื่องที่อยากบอกชาวญี่ปุ่นหรือประเทศญี่ปุ่นคือ...? (「日本」、あるいは「日本人」に言いたいことは?)”  ในการประกวดครั้งนี้มีผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นจากทั่วทุกมุมโลกจำนวน 62 ประเทศ ส่งเรียงความเข้าประกวดมากถึง 6,793 เรื่อง

          โดยทางสถาบันจะมอบรางวัลให้แก่ผู้ได้รับคัดเลือกเพียง 65 คนเท่านั้น แบ่งเป็นรางวัลชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 10 รางวัล  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 52 รางวัล และรางวัลพิเศษอีก 1 รางวัล ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมาทางเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นานาชาติของประเทศญี่ปุ่น (http://www.nihonwosiru.jp/katsudo-naiyo/16kai/018.php#oshirase1_2 ) ได้ประกาศรายนามผู้ได้รับรางวัล ซึ่งนักศึกษาในหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 2 คนได้แก่ 1). นายไตรรัตน์ ศรีบุญมา   และ 2). นางสาววิริยา ตั้งจิตวิริยะกุล   นักศึกษาชั้นปีที่ 4  ทั้งสองคนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ซึ่งจะได้รับเงินรางวัลประมาณ 10,000 เยน (ราว 3,000 บาท) พร้อมนิตยสารรวมเล่มเรียงความ ฉบับเดือนเมษายน 2562  ที่จัดพิมพ์โดยสำนักนิฮนเคียวโฮ (日本僑報) และเกียรติบัตรจากทางสถาบัน