มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
สำนักงานพัฒนานักศึกษา ม.อุบลฯ ร่วมรายการ อีสานเช้านี้ ประชาสัมพันธ์ โครงการ UBU JOB FAIR 2019 จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 26 ก.พ. 62 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุบลฯ


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 , 14:51:20     (อ่าน 653 ครั้ง)  สำนักงานพัฒนานักศึกษา ม.อุบลฯ ร่วมรายการ อีสานเช้านี้ ประชาสัมพันธ์

โครงการ UBU JOB FAIR 2019

----------------------------------

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอขอบคุณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี และทีมงานฝ่ายข่าวและฝ่ายรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานีทุกท่าน ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์เวลาออกอากาศในรายการ “อีสานเช้านี้” ผ่านทาง ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี (NBTอุบลราชธานี) เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา โดยมี นายทรงพล  อินทเศียร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมรายการและ นายสถาพร  เล็กโป้ ผู้ดำเนินรายการ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัด โครงการ UBU JOB FAIR 2019 จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่จะถึงนี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ที่จำเป็นต้องวางแผนการศึกษา และอาชีพที่เหมาะสมและสอดคล้องกับตลาดแรงงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน ด้วยเหตุนี้แนะแนวและจัดหางาน งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงตำแหน่งงานว่างของนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาหรือศิษย์เก่าที่ว่างงานให้มีงานทำ จึงได้ร่วมกับสำนักจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานีได้ เชิญฝ่ายบุคคลของบริษัท, ห้างร้านต่าง ๆ มารับสมัครงาน เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ต้องการหางานทำ ศิษย์เก่าที่ต้องการเปลี่ยนงาน ได้พบกับฝ่ายบุคคลของบริษัทโดยตรงและทำการคัดเลือกกันโดยตรง ทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของทั้งสองฝ่าย อีกทั้ง นักศึกษาสามารถเลือกอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้ ความสามารถ และความถนัดของตนเองได้ นอกจากนี้ โครงการ UBU JOB FAIR 2019 อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่าที่บุคคลที่สนใจต่อไป

           หลังจากเสร็จสิ้นการประชาสัมพันธ์การจัดงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นายทรงพล  อินทเศียรรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมอบของที่ระลึกแสดงความขอบคุณ โดยมี นายสถาพร  เล็กโป้ ผู้ดำเนินรายการให้เกียรติรับมอบ ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี (NBTอุบลราชธานี)

--------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว