มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
ม.อุบลฯ ร่วมกับ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 และเทศบาลตำบลเมืองศรีไค ทำความสะอาดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 , 17:57:05     (อ่าน 956 ครั้ง)  ม.อุบลฯร่วมกับ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 และเทศบาลตำบลเมืองศรีไค

ทำความสะอาดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

---------------------------------

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) และเทศบาลตำบลเมืองศรีไค และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5โดยมี นายรัฐพงษ์  เลิศสุวรรณไพศาล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) เป็นประธานเปิด และ นายทรงพล  อินทเศียร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำทีมบุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจำนวนมาก เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจกลุ่มจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก พร้อมกับนำอุปกรณ์ทำความสะอาดมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย โดยทางกรมชลประทานร่วมกับเทศบาลตำบลเมืองศรีไคได้นำรถบรรทุกน้ำมาฉีดกวาดล้างทำความสะอาดฝุ่นละอองบนพื้นผิวถนน ณ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทางหลวงหมายเลข 24  ตอน เดชอุดม – อุบลราชธานี ระหว่าง กม. 407 + 543 – กม. 409 + 741 เนื่องจากชุมชนดังกล่าวเป็นชุมชนขนาดใหญ่และมีปริมาณจราจรค่อนข้างสูง จึงทำให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองบนพื้นผิวจราจรจำนวนมาก

-----------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว