มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ ทำบุญเลี้ยงพระ ในโอกาสครบรอบวันสถาปนา ปีที่ 9


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 , 10:05:23     (อ่าน 953 ครั้ง)  คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ ทำบุญเลี้ยงพระ ในโอกาสครบรอบวันสถาปนา ปีที่ 9

          เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมครบรอบวันสถาปนา ปีที่ 9 โดยจัดให้มี การสักการะศาลพระพรหม มหาลัยฯ การบริจาคโลหิตในโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้สามคนรับ” การมอบเกียรติบัตรแด่บุคลากรดีเด่น ของคณะพยาบาลศาสตร์ และการทำบุญถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ซึ่งได้รับเกียรติจาก  รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุขอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผศ.ดร.สงวน ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมในพิธี

          ทั้งนี้ นับเป็นการก้าวสู่ปีที่ 9 ของการดำเนินงาน ของ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งตลอดระยะเวลาหลังจากได้มีการสถาปนาก่อตั้งคณะขึ้น ได้ผลิตพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) ได้รับใช้ทั้งในระดับชุมชน และระดับประเทศ โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เริ่มก่อตังในฐานะองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 โดย การอนุมัติในการระชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2552 โดย คณะพยาบาล ศาสตร์ ได้ถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อเป็นการช่วยเเก้ปัญหา การขาดเเคนพยาบาลวิชาชีพของประเทศเเละชุมชนเเละตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น เเละประเทศ ดังนั้น ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ของทุกปี จึงถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงเห็นควรให้จัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อให้คณะอาจารย์ นักศึกษา เเละบุคลากรของคณะฯได้เห็นถึงความสำคัญของวันสถาปนามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ในปีนี้ได้กำหนดวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อให้คณาอาจารย์ เจ้าหน้าที่เเละนักศึกษาได้ทำกิจกรรมสักการะพระพรหม ทำบุญ ถวายภัตตาหารเพล ตามลำดับ เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริมเเละเผยเเพร่เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามสืบไป