มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
ม.อุบลฯ ร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 ณ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 , 13:41:56     (อ่าน 941 ครั้ง)  ม.อุบลฯ ร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 ณ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์

          เมื่อระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาอุบลราชธานี โดยอาจารย์ทรงพล อินทเศียร
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย บุคลากร และนักศึกษา ร่วมในกิกจรรม แสดงศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 19 ภายในชื่อ “สืบสานวัฒนธรรม นาฏลีลา เฉลิมพระเกียรติพระราชาแห่งแผ่นดิน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ ม.อุบลฯ ได้นำการแสดงในชุด รำตังหวาย ผสมผสานกับการลำกลอน ร่วมแสดงในกิจกรรม อีกด้วย
 
          โอกาสนี้ อาจารย์ทรงพล อินทเศียร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวถึงการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “มีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งนี้ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยนำชุดการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีคือ ฟ้อนตังหวาย ไปแสดงให้ผู้เข้าร่วมงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาจากสถาบันต่างๆได้รับชม ถือเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่น่าส่งเสริมอย่างยิ่ง หนึ่งในพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา คือการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ก็ถือเป็นการเรียนรู้และสืบสานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งยังได้เผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น อันเป็นการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของการจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาอย่างสมบูรณ์”