มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
นศ.วิศวะโยธา ม.อุบลฯคว้ารางวัลระดับชาติ ชนะเลิศการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่13


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 , 21:40:44     (อ่าน 2,103 ครั้ง)               

            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ประเภทกำลังตามเป้าหมาย ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 โดยมีสถาบันระดับอุดมศึกษา 21 สถาบันทั่วประเทศ เข้าร่วมแข่งขัน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา

             การแข่งขันคอนกรีตมวลเบา นับว่าเป็นเวทีแสดงความสามารถของเหล่านิสิตนักศึกษาวิศวกรรมโยธา ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ในการพัฒนาองค์ความรู้ และส่งเสริมการคิดค้นนวัตกรรม ในวิชาชีพวิศวกรรมโยธาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การแข่งขันคอนกรีตมวลเบา เป็นรูปแบบหนึ่งของโครงสร้างที่นักศึกษาจะต้องใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธาในการออกแบบ และดำเนินการสร้าง โดยกำหนดเป้าหมายให้คอนกรีตสามารถรับแรงอัดได้สูงสุด ภายใต้หน่วยน้ำหนักและค่าการยุบตัวของคอนกรีตไม่เกินค่าที่กำหนดไว้ โดยแบ่งการแข่งขัน ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. คอนกรีตประเภทประสิทธิภาพสูง 2. คอนกรีตประเภทกำลังอัดตามเป้าหมาย และ 3. คอนกรีตประเภทเบาที่สุด

            ในส่วนของทีม นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถทำคะแนนได้ดีที่สุด คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทกำลังอัดตามเป้าหมาย รับโล่รางวัล และทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท ซึ่งสมาชิกในทีมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบด้วย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายณัฐพล  อัคราช  นายทรงศักดิ์  โกศัย  และนายสุรชัย  นันทพันธ์  โดยมี อาจารย์สุพัฒน์ จารุกมล และอาจารย์นิพัทธ์  หงษ์ทอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุมทีม นอกจากนี้ยังมีรุ่นน้องนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ที่เดินทางเข้าร่วมสังเกตการณ์ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ พร้อมอกจากนี้ยังมีนักศึกษารุ่นน้องที่เข้าร่วมสังเกตุการณ์พร้อมส่งต่อเข้าแข่งขันในปีต่อไปต่อไปในลงแข่งขันในปีต่อไป

           ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีในความสำเร็จครั้งนี้ ว่านับเป็นความสำเร็จในหลักสูตรการเรียนการสอนการบูรณาการร่วมกัน  นักศึกษาสามารถนำความรู้ในวิชาชีพมาทดสอบใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพในเวทีการแข่งขัน ส่วนรางวัลที่ได้นอกจากจะสร้างชื่อเสียงให้คณะและสถาบันแล้ว ยังเป็นต้นแบบที่ดีให้กับรุ่นน้องในการแข่งขันครั้งต่อไป ความสำเร็จครั้งนี้ยังแสดงถึงศักยภาพและมาตรฐานการศึกษา ตลอดจนหลักสูตรการเรียนการสอนที่ดีมีคุณภาพ นำไปสู่การผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม

             นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่คว้ารางวัลในการแข่งขันเวทีระดับชาติ รางวัลชนะเลิศแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 จากความมุ่งมั่น ฝึกฝน ขยัน อดทน จนได้มาซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้

เพลิน  วิชัยวงศ์  นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว