มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
นศ.วิศวะม.อุบลฯ ผลการเรียน3.83 เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี2561


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 31 มกราคม 2562 , 16:41:33     (อ่าน 1,399 ครั้ง)               

               มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ขอแสดงความยินดีกับ นายวุฒินันท์ ทวีศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ย3.83 ได้เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ.2561 จากคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คัดเลือกนิสิต นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีผลการเรียนดี และสอบได้เป็นที่ 1 ประจำปี 2561

              สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับ นายธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และที่ปรึกษา นำนิสิต นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีผลการเรียนดี และสอบได้เป็นที่ 1 ประจำปี 2561 รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ทั้งนี้ นายวุฒินันท์ ทวีศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ผลการเรียนดี 3.83 ได้เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาดีเด่น ในครั้งนี้ด้วย  ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 

              นายวุฒินันท์ ทวีศรี บุตรชายของ นายสมาน ทวีศรี และนางบังอร ทวีศรี ภูมิลำเนา อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ปัจจุบันกำลังศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.83  นอกจากนี้ยังกำลังศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ (ภาคพิเศษเสาร์-อาทิตย์) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.96 ว่าที่บัณฑิตเกียรตินิยม อันดับ 1 อีกหนึ่งสถาบันอีกด้วย

               นายวุฒินันท์ ทวีศรี กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ต่อตนเอง และวงศ์ตระกูลในการได้เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ในครั้งนี้ ความสำเร็จในครั้งนี้ ขอบคุณครอบครัวที่เป็นแรงผลักดัน เป็นกำลังใจมาโดยตลอด ขอบคุณคณาจารย์ ที่ถ่ายทอดความรู้แก่ศิษย์ ตลอดจนเพื่อนๆน้องๆ นักศึกษา ที่คอยช่วยเหลือกันมาโดยตลอด ตนภูมิใจที่ได้ศึกษาที่สถาบันอันทรงเกียรติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แห่งนี้ หลังจบการศึกษา จักได้นำความรู้ในวิชาชีพมาทำงานสร้างรายได้และครอบครัว บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต จะเป็นบัณฑิตที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติ สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สืบไป

                นับว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายวุฒินันท์ ทวีศรี ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการทำหน้าที่รับผิดชอบให้ดีที่สุด นั่นคือการศึกษา ประกอบกับความเพียรพยายาม จนประสบความสำเร็จในวันนี้ และพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การทำงานในวิชาชีพต่อไปในอนาคต

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว