มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ที่ประชุมแห่งแปซิฟิก คัดเลือก ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ อาจารย์ ม.อุบลฯให้เป็นผู้นำรุ่นใหม่2019(Young Leader)


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 30 มกราคม 2562 , 10:38:47     (อ่าน 1,565 ครั้ง)             

             มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เป็น ผู้นำรุ่นใหม่ 2019 (Young Leader)จากที่ประชุมแห่งแปซิฟิก (Pacific Forum) ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายสถาบันวิจัยนโยบายต่างประเทศด้านการเมือง ความมั่นคงและเศรษฐกิจในภาคพื้นมหาสมุทรแปซิฟิก มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ สหรัฐอเมริกา  โดยในแต่ละปีองค์กรดังกล่าวจะคัดเลือกผู้นำรุ่นใหม่ที่มีความโดดเด่นและเชี่ยวชาญ ทั้งจากแวดวงวิชาชีพและการศึกษาจาก 56 ประเทศ

            ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ กล่าวว่าตนรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้นำรุ่นใหม่ ถือเป็นโอกาสสำคัญในการเชื่อมโยงระดับนานาชาติ เพราะการเป็นผู้นำรุ่นใหม่ทำให้ตนสามารถเข้าร่วมการประชุมทั้งในระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่จัดขึ้นทั่วโลก โดยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายและการประสานงานทั้งหมดจากหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ตนกำลังจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำรุ่นใหม่อินเดีย-อาเซียน (India-ASEAN Youth Summit) ณ เมืองกุวาฮาตี สาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2562 ตามคำเชิญของกระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย และหลังจากนั้นจะเข้าร่วมการประชุมหุ้นส่วนความร่วมมือสหรัฐอเมริกา-อาเซียน (US-ASEAN Partnership Forum) ณ กรุงจาร์กาตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2562  ตามคำเชิญของผู้แทนทางการทูตสหรัฐอเมริกาประจำอาเซียนและที่ประชุมแห่งแปซิฟิก นอกจากนี้ตนยังสามารถเข้าถึงเครือข่ายนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ รวมถึงข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ต่อความร่วมมือในระดับภูมิภาค และตนยังสามารถใช้ตำแหน่งผู้นำรุ่นใหม่ในเอกสารต่างๆ ได้ตามสิทธิ์

            กว่าจะได้มาซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้ ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ ได้มุ่งมั่นตั้งใจ วางแผนในชีวิต แสวงหาโอกาส ค้นคว้าหาแหล่งทุนในการศึกษาให้กับตนเอง อีกทั้งทำงานเพื่อสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน จากข้อมูลประวัติพอสังเขปดังนี้

            ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ ภูมิลำเนาจังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันอายุ 30 ปี เป็นบุตรของ  ดร.เสมอ สร้อยคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมวิทยากร และ นางบังอร สร้อยคำ เจ้าหน้าที่งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ จบการศึกษา ปริญญาตรี รัฐศาสตร์-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (เกียรตินิยม) และเป็นนายกสโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท รัฐศาสตร์ (First Division with Distinction) มหาวิทยาลัยออสมาเนีย สาธารณรัฐอินเดีย (ทุนรัฐบาลอินเดีย) และปริญญาเอก ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเซนต์แอนดรูวส์ สหราชอาณาจักร (ทุนเรียนดีทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แห่งประเทศไทย)

            สำหรับ ผลงานรางวัลและการยกย่องที่ได้รับ นอกจากได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้นำรุ่นใหม่ 2019 (Young Leader) ช่วงที่ศึกษา ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนองานวิจัยยอดเยี่ยมด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในที่ประชุมนักเรียนแห่งสหภาพยุโรป ประจำปี 2561 ณ กรุงบรัสเซล ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม และ รางวัลชนะเลิศงานวิจัยยอดเยี่ยมทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (The Anglo-Thai Society’s Annual Award for Academic Excellence) ประจำปี 2560 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

            ในส่วนของ ผลงานตีพิมพ์ ที่หลากหลาย อาทิ  ยุทธศาสตร์สองมหาสมุทร: อินเดียกับอินโดแปซิฟิก จัดพิมพ์โดยสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ (2562) บทความเรื่อง Revisiting a dominant party: Normative dynamics of Indian National Congress ใน Asian Journal of Comparative Politics, (2561) บทในหนังสือเรื่อง Interacting Cultural Diplomacy ใน India-Thailand Cultural Interaction, Springer (2562) และ บรรณาธิการชุดหนังสือ ‘เรียนรู้อาเซียนในมิติวัฒนธรรม จำนวน 3 เล่ม จัดพิมพ์โดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กระทรวงวัฒนธรรม (2558)

ด้าน กิจกรรมเพื่อสังคม ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ จัดทำโครงการบรรยายฟรี ตอบแทนภาษีประชาชน (2561) เดินทางไปยัง 20 จังหวัด บรรยายให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและแนะนำทุนให้เปล่า มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 10,000 คน  นอกจากนี้ยังเดินทางไปนำเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ จำนวน 16 เรื่อง ณ สหราชอาณาจักร (Oxford, Cambridge, London) โปแลนด์ เนเธอร์แลนด์ สวีเดน เบลเยี่ยม อินเดีย และประเทศไทย รวมทั้งเป็นวิทยากรในหัวข้อเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศอินเดีย ความสัมพันธ์ระหว่างอินเดีย-เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อำนาจละมุน ความมั่นคง การพัฒนา และประชาธิปไตยในอินเดียให้กับหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วประเทศ

            นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ประสบความสำเร็จในเวทีระดับโลก มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับในทุกภาคส่วน พร้อมทำงานในหน้าที่รับผิดชอบด้านการสอน การทำงานเพื่อสังคม อย่างมีประสิทธิภาพ สมกับการได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำรุ่นใหม่ 2019 (Young Leader) “ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ”

เพลิน  วิชัยวงศ์  นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว