หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            

About Subheading

ผังมหาวิทยาลัย


 • 1. อาคารอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
 • 2. อาคารปฏิบัติการเพื่อการส่งเสริมและวิจัยด้านการบริหารธุรกิจ (โรงแรม U-Place)
 • 3. อาคารกิจกรรมด้านสุขภาพ (OPD)
 • 4. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ
 • 5. อาคารเรียนรวม 5
 • 6. โรงอาหารกลาง 2
 • 7. สำนักงานอธิการบดี
 • 8. คณะบริหารศาสตร์ (หลังเก่า)
 • 9. อาคารเรียนรวม 1
 • 10. อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ (EN 6)
 • 11. อาคารปฏิบัติการโยธา (EN 1)
 • 12. อาคารปฏิบัติการโรงงาน (EN 2)
 • 13. อาคารปฏิบัติการ CNC (EN 3)
 • 14. อาคารประลองเทคโนโลยียานยนต์ (EN 4)
 • 15. อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีโลหะการ (EN 5)
 • 16. อาคารปฏิบัติการทางชีวภาพ
 • 17. อาคารกิจกรรมนักศึกษา
 • 18. อาคาวิจัย (คณะวิทยาศาสตร์)
 • 19. อาคารปฏิบัติการเคมี
 • 20. อาคารปฏิบัติการฟิสิกส์
 • 21. คณะนิติศาสตร์ (CLB 2)
 • 22. โรงอาหารกลาง 1
 • 23. คณะเกษตรศาสตร์
 • 24. สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
 • 25. อาคารเรียนรวม 4
 • 26. อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรมเกษตร
 • 28. คณะเภสัชศาสตร์
 • 29. อาคารปฏิบัติการคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • 30. คณะศิลปศาสตร์
 • 31. คณะรัฐศาสตร์ (CLB 3)
 • 32. สำนักวิทยบริการ
 • 33. คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • 34. อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง (CTB)
 • 35. สนามกีฬา
 • 36 -37 . อาคารหอพักนักศึกษา
 • 38. สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
 • 39. หอพักนักศึกษาแพทย์
 • 40. Food Center
 • 41. สนามวอลเล่ย์บอล
 • 42. สนามฟุตบอล
 • 43. อาคารประหยัดพลังงาน
 • 44. สนามเทนนิส
 • 45. สวนสาธารณะหนองอีเจม
 • 46. สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัย
 • 47. สระว่ายน้ำยอดเศรณี

แผนที่มหาวิทยาลัย