พิธีพระราชทานปริญญาบัตร สมัครเข้าศึกษาต่อ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี