นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            " Ubon Ratchathani University "
มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียน
ที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม" กันเกรา "
พรรณไม้ประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี" UBU Green University "
มหาวิทยาลัยของเรา มหาวิทยาลัยสีเขียว

"มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี"
สร้างสติและปัญญาแก่สังคมบนพื้นฐานความพอเพียง

"Green University"

"มหาวิทยาลัยสีเขียว"

00/00

ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


(ภาพกิจกรรม)

มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียน ที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานความพอเพียงปฏิทินกิจกรรม

Card image cap

17 พฤศจิกายน 2565 -
18 พฤศจิกายน 2565

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 9/2565 ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565