"; มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University